سرخس ها Archives - نهایت یادگیری


به پيشخوان برويد > نمايش > فهرست ها رفته و فهرست خود را بسازيد . نسخه وردپرس شما بايد 3.0 به بالا باشد تا فهرست ها کار کنند .

زمان ارسال : دوشنبه, 11 می, 2020, 11:29   توسط : مهدی هادیان

سرخس ها


سرخس ها گروهی از گیاهان نهانزاد آوندی هستند. سرخس های کنونی گروهی تکامل یافته ‌ترین گیاهان از این گروه هستند. رشد برگ در این گیاهان نسبتا کامل و مدوام و ریزوم آنها پایا است

پرسیاوشان معمولی این سرخس در نقاط مرطوب ، در کنار جویبارها و در حلقه چاههای آب شمال ایران می‌روید. برگ دارای دمبرگ دراز بی‌کرک و براق با پهنکی از تقسیمات کوچک است. پرسیاوشان پا سیاه قسمت انتهایی برگ این سرخس تقسیمات باریک و فراوان داشته و دمبرگ آن براق سیاه است. تصویر زنگی دارو سرخس مار زبان دارای دو نوع برگ عقیم و بارور است. برگ عقیم فاقد هاگدان ، بیضی شکل دارای کناره‌های کامل و برگ باور ، بسیار باریک ، لوله‌ای شکل و حامل دو ردیف اسپورانژ است. سرخس بسپایک حلقه مکانیکی اسپورانز در این سرخس ناقص بوده، رگبرگهای فرعی برگها که مرکز به لبه یا کناره آن نمی‌رسند. این گیاه در تمام سال سبز و دارای برگهای پایا یا چند ساله است. زنگی دارو ساقه زیرزمینی این سرخس ...